ดาวน์โหลดเอกสาร แบบฝึกหัดที่ 3

ดาวน์โหลดเอกสาร แบบฝึกหัดที่ 3

โพสต์โดย ross29 » พุธ 04 ก.ค. 2012 4:45 pm

เรียน ผอ.รร ในสังกัด สพป.นม.1

สพป.นม.1 ได้รับความอนุเคราะห์ จากผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านหนองโจด เอกสารเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู ซึงโรงเรียนบ้านหนองโจดมีค่าคะแนนการสอบ O-NET สูงกว่าระดับประเทศ
ขอความอนุเคระห์ ผอ.รร. แจ้งครูผู้สอนหรือผู้สนใจดาวน์โหลดเอกสาร ตัวอย่างข้อสอบเพื่อนำไป ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และประยุกต์ใช้งานกับวิชาอื่นๆ
ได้

ผลจากการพัฒนาแบบฝึกกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้สอดคล้องกับสาระ มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด และการพัฒนาแบบทดสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้สอดคล้องกับสาระ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และสัมพันธ์กับจำนวนข้อสอบของสำนักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) ทำให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหนองโจด ปีการศึกษา 2554 ได้คะแนนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เฉลี่ยร้อยละ 68.75 สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ และมีมาตรฐานการเรียนรู้ที่ได้คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าร้อยละ 50.00 ลดลง ซึ่งจะนำไปพัฒนาให้สูงขึ้นในปีการศึกษา 2555 ต่อไป


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ผู้รับผิดชอบ นายชุมพร เทียนศรี
ที่ปรึกษา นายสันติ เลิศธรรมไพบูลย์
โรงเรียน บ้านหนองโจด
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1


ดาวน์โหลดเอกสาร แบบฝึกหัดที่ 3
แนบไฟล์
จำนวนข้อสอบ.doc
(1.09 MiB) ดาวน์โหลด 1145 ครั้ง
แบบฝึก ค1.1.doc
(875 KiB) ดาวน์โหลด 1057 ครั้ง
แบบฝึก ค1.2.doc
(829 KiB) ดาวน์โหลด 969 ครั้ง
แบบฝึก ค1.3.doc
(823.5 KiB) ดาวน์โหลด 941 ครั้ง
แบบฝึก ค1.4.doc
(827.5 KiB) ดาวน์โหลด 949 ครั้ง
แบบฝึก ค2.1.doc
(851 KiB) ดาวน์โหลด 923 ครั้ง
แบบฝึก ค2.2.doc
(820.5 KiB) ดาวน์โหลด 929 ครั้ง
แบบฝึก ค3.1.doc
(837.5 KiB) ดาวน์โหลด 904 ครั้ง
แบบฝึก ค3.2.doc
(875 KiB) ดาวน์โหลด 915 ครั้ง
แบบฝึก ค4.doc
(1.99 MiB) ดาวน์โหลด 913 ครั้ง
แบบฝึก ค5.doc
(926 KiB) ดาวน์โหลด 917 ครั้ง
รวม.doc
(2.32 MiB) ดาวน์โหลด 1055 ครั้ง
ross29
 
โพสต์: 1151
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 08 ก.ค. 2009 5:39 pm

ย้อนกลับไปยัง O-NET สู่ความเป็นเลิศ

ผู้ใช้งานขณะนี้

่กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิกใหม่ และ บุคคลทั่วไป 1 ท่าน